• Facebook Social Icon
Czyszczenie wymienników płytowych

Czyszczenie chemiczne jednego z dziewiętnastu wymienników ciepła. Czyszczenie odbywało się po stronie pierwotnej jak i po stronie wtórnej. Pojemności wymienników wahały się od 8 litrów do 208 litrów.